Vinsta Gård

 

Vi äger dem alla - husen som ligger inkilade mellan stadens mer moderna arkitektur. En lisa för själen, en andningspunkt. Oftast förvaltas dessa hus av hårt arbetande ideella föreningar med slavkontrakt. Nu håller Staden på att förhandla bort flera av dessa byggnader, antingen till privata ägare eller så rivs husen för att bygga nytt.

Ett sådant hus är "Vinsta gård" - ett torp som en gång i tiden låg i byn Vinsta. Säkra belägg på namnet är kända från 1500-talet som Winsta (1586) och Windesta (1595). Själva platsen har varit bebodd ända sedan bronsåldern. Vinsta tillhörde från 1562 Svante Stures lantgods (Ätten Natt och Dag), som var riksmarskalk 1561-1567 under Erik XIV. Från mitten av 1600-talet räknades Vinsta till Hässelby. Gården Vinsta var en av de största gårdarna i trakten och hade under sig ett stort antal torp och lägenheter. Ett av dessa torp är det nuvarande "Vinsta Gård".

 

Under många år har huset hyrts och tagits hand om av Vinsta Scoutkår KFUM, en ideell förening inriktad på barnverksamhet. Kulturföreningen Position Nödläge har spelat sina sommarteatrar här och försöker nu även driva "Sommarkvällar vid Vinsta gård".

Efter flera år av miserabel skötsel av det externa underhållet, ska man nu äntligen göra en restaurering av husets yttre fasad. Huset har potentialer att blomma och att bli en samlingspunkt för både föreningsverksamhet och kulturella evenemang. Men Stadens kontrakt med dem som förvaltar huset baserar sig på marknadsanpassade hyror, och ideella föreningarna ska sköta huset som om de vore ett företag med anställda. Konsekvenserna av detta har blivit att Vinsta Scoutkår har sagt upp sitt hyreskontrakt med Staden och huset väntar nu på en ny fogde.

Kanske är det så att politikerna inte är intresserade av föreningsverksamhet som inte går med marknadsekonomisk vinst...Men vi tror att huset behöver få tillbaka sin espri och få möjlighet att fungera i ett sammanhang där västerorts medborgare har tillgång till dess verksamhet. En kulturell mötesplats både sommar och vinter: ekologiskt kafé året runt med återkommande marknader, vis- och jazzkvällar, sommarteater, kvällsunderhållning under julimånad, möteslokal för ideella föreningar.....möjligheterna är oändliga!

 

Låt oss bevara alla dessa hus runtom i Stockholm - historiska landmärken - att användas av oss alla, för alla!

 

 

Vinsta Gård

"Ett urbant lokalt miljö- och kulturcenter" var vad vi ville. Men både Omställning och KPN har varken kraft eller möjlighet att driva detta. Allt för höga hyror skulle sätta oss i en position av att ständig söka medel och bidrag för att klara ekonomin.

 

Men vi tycker fortfarande att det är viktigt att hitta beröringspunkter med andra föreningar i området, att gå samman och bli starka som ideellt verksamma. Och alltjämt anser vi att förvaltningen av Vinsta Gård och dess verksamhet bör vara något som gynnar alla invånare. Ett öppet hus fyllt av liv och rörelse!

 

 

 

Vill Du arbeta för att Vinsta Gård ska blomma och vara till för oss alla? Har du idéer om hur vi kan arbeta för detta?

Hör av Dig till oss: position.nodlage@gmail.com

 

 

 

Verksamheten sker i samarbete med Studieförbundet Sensus, Sthlm Stad, Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved Kulturföreningen Position Nödläge